Potencjał reklamowy Facebook Ads

Facebook jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi do pozyskiwania klientów. Wszystko za sprawą możliwości dość dokładnego określania grup odbiorców oraz personalizowaniu reklama do konkretnego użytkownika. To właśnie dokładne grupy docelowe są podstawowym założeniem w Facebook Ads, a planowanie, ustawianie i emisja do docelowych grup nazywane targetowaniem.

Reklama Facebook dla B2B iB2C